Hľadám kontakty :) Search contacts :)

25.02.2016 14:27

Rád by som požiadal chovateľov neofém  modrokrídlich ( prírodných ,mutácii) neofém bourkových (prírodných, mutácií) neofém ozdobných(prírodných,mutácií) neofém modrohlavých(prírodných, mutácií) o zanechanie kontaktu na  môj email. Mám záujem o spoluprácu pre získavanie nepríbuzných vtákov.

Vopred ďakujem.

Milan Németh.

 

I would urge breeders Blue-winged parrot (natural, mutation) Bourke parrot (natural, mutations) Elagant parrot (natural, mutations) Splendida parrot (natural, mutations) of the abandonment contact my email. I would be interested in the acquisition of unrelated birds.
Thank you in advance.

Milan Németh.