Na týchto stránkach by som rád predstavil svoj chov.Chovom exotických vtákov som začal asi v 12 rokoch v roku 1984.

Moje prvé vtáky boli andulky, zebričky a farebné kanáriky.Na strednej škole som sa plne venoval chovu kanárikov -dutospevcov.

Veľa času som strávil  chovom koriel, rozel a papagájov spevavých.V roku 2009 som si po prvý krát kúpil prírodne neofémy bourkove.Neofémy ma zaujali svojou farebnosťou a jedinečnosťou v správaní. Začal som sa orientovať na tento rod papagájov.Okrem bourkových chovám neofémy tyrkysové, modrohlavé a ozdobné.V súčastnosti je mojím snom chovať neofémy modrokrídle,ktoré sú v SR veľmi málo zastúpené.

Okrem neofém sa snažím o chov agapornisom fisherových a menej zastúpených agapornisov šedohlavých(cana), agapornisov etiópskych (taranta).

V roku 2013 som sa vrátil k chove kanárikov. Konkrétne k Gloster fancy. Úspešne odchovávam amadiny gouldove a pásovníkov dlhochvostých.

Propagáciou týchto stránok sa chcem podeliť len s praktickými skúsenosťami v svojom chove exotických vtákov:)

 

I would like to introduce my breed of exotic birds on these pages. I have began when I was about 12 years old - in 1984.
My first birds were budgies, zebra finches and color canaries. I was fully occupied with breeding Harz rollers when I was on a high school.
I spent a lot of time breeding cockatiels, rozels and parrots. I have bought natural Bourke's parrot for the first time in 2009. Neophema impressed me for its colors and unique behavior. I have started to focus on this genus of parrots. I also have Turquoise, Scarlet-chested and Elegant parrots. Nowadays, I have a dream - breed Blue-winged Parrots, which are underrepresented in Slovakia.
I also try to breed Fischer's Lovebird and underrepresented Grey-headed Lovebird (canus), Black-winged Lovebird (Taranta).
In 2013 I have returned to breeding canaries. Specifically - the Gloster fancy. I  successfully breed Amadina and Long-tailed finch.
I want to share my practical experience with breeding exotic birds by promoting these pages. :)


          

   Banner na stiahnutie :

 
 

Hľadám kontakty :)

Rád by som požiadal chovateľov neofém  modrokrídlich (prírodných,mutácii) neofém bourkových (prírodných, mutácií) neofém ozdobných(prírodných,mutácií) neofém modrohlavých(prírodných, mutácií) o zanechanie kontaktu na  môj email. Mám záujem o spoluprácu pre získavanie nepríbuzných vtákov.

Vopred ďakujem.

Milan Németh.

 

Search contacts :)

I would urge breeders Blue-winged Parrot (natural, mutation) Bourke parrot (natural, mutations)

Elegant  parrot (natural, mutations) Splendida parrot (natural, mutations) of the abandonment contact my email. I would be interested in the acquisition of unrelated birds.
Thank you in advance.

Milan Németh.